A szókeresés technikája

Akik nagyobb szókinccsel rendelkezik előnyt élveznek és több szót meg tudnak találni a szókereső játékban, de ez nem elég! Térbeli tájékozódási képességünk is befolyásolja az eredményességünket, tovább a szókeresést hatékonyabbá tudjuk tenni az alábbi stratégiák alkalmazásával:
1. Betűnként minden irányba megnézzük a lehetőségeket 2-3 karakter hosszan. Lassú, de eredményes.
2. Ha találtunk egy hosszabb szót megvizsgáljuk, hogy szét tudtuk-e bontani további értelmes szavakra.
3. Rövid szó esetén megnézzük, hogy hosszabb is kijön-e belőle, akár szóvégként használva.
4. Kétjegyű mássalhangzók keresésével (Pl.: SZ, GY, LY ) újabb szavakat találhatunk meg.
5. Ne csak kezdőbetűkben gondolkodjunk! A szó utolsó betűire fókuszálás is segíthet új szó megtalálásában.


Napi játékok
Folyamatos játék
Szó kijelölése a táblán:

Folyamatos érintéssel
Betűkre koppintva


Észrevétel küldése

Szókereső játék készítése

Szócsomó játékszabály

A szókeresés technikája

A szókereső betűtábla készítése

A szókereső játék eredete

Adatvédelem